Pawbol Sp. z o.o.
Producent Osprzętu Elektrotechnicznego

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy

Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Schemat A: BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP

  • MRPO działanie 2.1 (Podniesienie konkurencyjności PAWBOL Sp. z o.o. w Sułkowicach poprzez rozbudowę linii produkcyjnej i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów)

Obecnie zakończone działanie:

  • MRPO działanie 2.1 (Podniesienie konkurencyjności PAWBOL Sp. z o.o. w Sułkowicach poprzez rozbudowę linii produkcyjnej oraz  wdrożenie 16 innowacyjnych produktów

Działanie 2.2  Zakup środków trwałych służących wdrożeniu wyników prac B+R w Pawbol Sp. z o.o.