Pawbol - SK s.r.o.
Výrobca  Elektroinštalačného materiálu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cookies politika:


Táto stránka nemá automaticky zhromažďovať žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v cookies.

1. Vyskakovacie okná (tzv. "Cookies"), sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa a sú určené na použitie so službou webových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky  z ktorej pochádzajú. Cookies tiež nesú informáciu o dobe ukončenia svojho  skladovania v zariadení a jedinečné číslo.

2. Cookies sú využívané:

  • k prispôsobeniu webového obsahu podľa preferencií užívateľa služby a k optimalizovaniu využitia webových stránok, tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať webové stránky daného zariadenia a správne zobraziť webovú stránku na mieru ich individuálnym potrebám
  • k tvorbe štatistiky, ktorá vám pomôže pochopiť, aký môžu mať užívatelia služieb prospech z webových stránok, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  • k relácii užívateľa Údržba Servisu (po prihlásení sa), prostredníctvom ktorého užívateľ nepotrebuje na každej stránke služby znova zadávať prihlasovacie meno a heslo;
  • k transmitu jedinečných identifikátorov užívateľom v komunikácii s poradcom cez LiveChat;

Služba používa dva základné typy cookies:

  • "Dočasné" (session cookies) sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa do času odhlásenia sa, opustenia webovej stránky alebo do zakázania softvéru cookies v nastaveniach webového prehliadača.
  • "Trvalé"  (persistent cookies) sú trvalé súbory uložené v koncovom zariadení užívateľa po dobu stanovenú v parametroch cookies alebo až do doby ich odstránenia zo strany používateľa.

3. V službách sa používajú nasledujúce typy cookies:

  • "Základné" cookies, umožňujúce využitie služieb dostupných v rámci služby, napríklad súbory cookie overovanie sa používa pre služby, ktoré vyžadujú overenie prostredníctvom Služby
  • Cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na detekciu podvodov v oblasti autentizácie prostredníctvom Služby.
  • "Performance" cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o tom, ako sú využívané webové stránky Služby
  • "Funkčné" cookies, umožňujúce pamätať si predvolené nastavenia pomocou užívateľských nastavení a prispôsobenie užívateľského rozhrania, napríklad z hľadiska jazyka alebo regiónu, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky a pod.

4. V mnohých prípadoch, softvér použitý na prezeranie webového prehliadača, má predvolené v nastaveniach ukladanie cookies na koncové zariadenie používateľa ako povolené. Používatelia webu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies. Tieto nastavenia možno zmeniť, najmä takým spôsobom, aby ste zablokovali automatickú manipuláciu cookies vo vašej konfigurácii webového prehliadača alebo boli informovaní o nich zakaždým, keď vstúpia do webových stránok zariadenia. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú k dispozícii v nastavení softvéru (webový prehliadač).

5. Prevádzkovateľ webových stránok naznačuje, že obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na stránkach webových serverov.
 Cookies publikované v koncovom zariadení Užívateľa Služby možno použiť aj prostredníctvom spolupráce s operátormi Servisu inzerentov a partnerov.
 Pre viac informácií o cookies je k dispozícii na adrese http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko alebo v menu "Pomocník" vo webovom prehliadači.