W ramach wewnętrznej kontroli jakości w firmie PAWBOL Sp. z o.o. wykryto nieprawidłowości w następujących produktach: D.30008 – oprawka porcelanowa E27 typ Z-29 zawieszana oraz D.3034 – oprawka metalowa E27-1 z pierścieniem porcelanowym i wyłącznikiem w związku z czym powyższe produkty powinny zostać bezzwłocznie wycofane z obrotu do czasu wyeliminowania niezgodności.