Ze względu na gwałtowne zmiany cen na rynku surowców (stali) i materiałów do produkcji, niestety nie jesteśmy w stanie utrzymać cen katalogowych na wymienione produkty (uziomy) na poziomie cennika z 15.02.2022 r. W związku z powyższym wszystkie zamówienia aktualnie składane do działu Sprzedaży będą realizowane po cenach, które za każdym razem będą kalkulowane wg rzeczywistych kosztów wytworzenia. Liczymy na zrozumienie i przepraszamy za wszystkie niedogodności z tym związane. Wykaz produktów, których dotyczy powyższa informacja dostępny jest tutaj