Firma Pawbol posiada certyfikat „Firma przyjazna naturze”, który potwierdza propagowanie przez naszą firmę idei zrównoważonego rozwoju czyli zarządzania przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

Certyfikat przyznawany jest przez organizację AURAEKO, która została założona przez polskie firmy Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w celu pomocy wszystkim przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektroniczny na rynek.

Wraz z AURAEKO dbamy o to, by wprowadzony przez nas sprzęt po zużyciu nie zagrażał środowisku. Wprowadzony sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które po zużyciu się sprzętu są ogromnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektrośmieciami.