Protokół reklamacyjny

Protokół zwrotu towaru

Zgłoszenie rozbieżności w dostawie

Regulamin rozpatrywania reklamacji

Uwaga: Przed pobraniem plików formularzy prosimy odświeżyć zawartość strony

  • Chrome – Windows: Naciśnij jednocześnie klawisze CTRL oraz F5. OS X: Przytrzymaj klawisze Cmd oraz Shift i wciśnij R.
  • Safari – Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij na przycisk Odśwież na pasku narzędzi.
  • Firefox – Windows: Naciśnij jednocześnie klawisze CTRL oraz F5. OS X: Przytrzymaj klawisze Cmd oraz Shift i wciśnij R.
  • Internet Explorer – Naciśnij jednocześnie klawisze CTRL oraz F5 (lub kliknij przycisk Odśwież na pasku narzędzi).

W razie pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z Działem Reklamacji tel. (48) 33 873 44 73, e-mail: reklamacje@pawbol.pl