W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PAWBOL Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do wdrożenia innowacji procesowej w firmie Pawbol Sp. z o.o.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących nowego produktu w okresie marzec 2017 – grudzień 2018
  • wdrożenie do produkcji innowacji produktowej w postaci dyfuzora świetlnego w oprawach Afrodyta i Pantera – planowany rok wdrożenia – 2019.

Długofalowo realizacja projektu przyczyni się do podniesienia pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez:

  • poszerzenie oferty produktowej Wnioskodawcy o innowacyjny produkt, charakteryzujący się wysokim potencjałem konkurencyjnym,
  • zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,
  • umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych i technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku, zgodnie z rozwojem branży oświetleniowej oraz z oczekiwaniami odbiorców,
  • zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,
  • pozyskanie nowych rynków zbytu,
  • zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obrotów przedsiębiorstwa (10% po 12 miesiącach od udzielenia pomocy i więcej w kolejnych latach funkcjonowania produktu na rynku).

Planowane efekty

Przedmiotem niniejszego projektu będzie stworzenie pierwszego modelu dyfuzora świetlnego, który będzie kompatybilny z płytką LED stosowaną w obecnie stosowanych i nowych oprawach oświetleniowych. Nowy produkt w postaci dyfuzora świetlnego w pierwszej kolejności zostanie zastosowany w oprawach oświetleniowych Afrodyta i Pantera, znajdujących się w ofercie firmy. Jednakże ogromną zaletą dyfuzora będzie jego uniwersalność. Zostanie on tak skonstruowany, że będzie współpracował z różnymi kompletami elektroniki, zarówno w wersji podstawowej, jak i przy wykorzystaniu płytki 230V oraz modułów z czujnikiem ruchu. Dzięki temu będzie on mógł być stosowany zarówno w obecnych jak i przyszłych oprawach oświetleniowych. Zastosowanie dyfuzora w oprawach oświetleniowych pozwoli na poprawę takich cech opraw, jak jakość i efektywność oświetlenia pomieszczeń, bezpieczeństwo i trwałość opraw, efektywność energetyczna źródeł światła. W celu osiągnięcia tych założeń konieczne jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania optymalnej konstrukcji dyfuzora świetlnego w połączeniu z różnymi kompletami elektroniki. Opracowanie dyfuzora świetlnego, ze względu na jego funkcjonalności i uniwersalność zastosowania w różnych oprawach, jest dużo bardziej efektywnym działaniem, niż zmiany w konstrukcji samych opraw. To źródło światła LED w połączeniu z dyfuzorem świetlnym zapewni najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień jakości oświetlenia, bezpieczeństwa i trwałości opraw oraz ich efektywności energetycznej. Wdrożenie planowanej innowacji produktowej pozwoli firmie Pawbol na znaczące podniesienie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Wartość projektu: 509 942,58 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 283 792,59 PLN