Informujmy, że w dniu 31 stycznia 2023 r. nastąpiło przekształcenie spółki Pawbol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Pawbol spółka akcyjna. Wskutek przekształcenia zmianie uległa forma prawna firmy, bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numerów rachunków bankowych. Spółce nadano nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegóły w ponizszym pliku.