„PAWBOL S.A. z siedzibą w Andrychowie informuje, że wprowadzony do obrotu wyrób: oprawa oświetleniowa RIVA D.3177, typ: 8080T/RIVA, nr partii: 086ZAK2, kod EAN: 59082896291630, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na zastosowanie w wyrobie zdejmowanego szklanego klosza jako izolację dodatkową, co nie jest dopuszczalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym, a więc wyrób nie został wykonany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie, co stanowi ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

D.3177